Server & Network

     ให้บริการรับติดตั้ง ดูแล แก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลระบบ Server แบบรายเดือน รายปี หรือตรวจสอบรายครั้ง โดยใช้งบประมาณที่คุ้มค่า แต่ได้ระบบที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ 

     รับติดตั้งระบบ File Server ที่สามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน (Sharing of program and data) บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม และข้อมูลร่วมกันได้ โดยจัดเก็บโปรแกรมไว้แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นศูนย์กลาง เช่น ที่ฮาร์ดดิสก์ของเครื่อง File Server ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรมร่วมกัน ได้จากแหล่งเดียวกัน ไม่ต้องเก็บโปรแกรมไว้ในแต่ละเครื่อง ให้ซ้ำซ้อนกัน โดยมีระบบการกำหนดสิทธิในการเข้าใช้ Folder แต่ละบุคคลได้

-  กำหนด Security Policy เช่น การมองเห็นโฟล์เดอร์ที่แชร์ไว้เฉพาะแผนกของเราเท่านั้น

-  สามารถอ่านไฟล์ได้อย่างเดียว ไม่สามารถ copy หรือ write ลงแผ่นนำออกไป

-  ล็อคดาวน์เครื่องไคลเอนต์ไม่ให้ติดตั้งโปรแกรมด้วยตนเองลงไป ห้ามลงโปรแกรม เป็นต้น

  • รับเดินสายแลน (LAN)
  • รับรื้อถอนสายแลน (LAN)
  • รับแก้ไขปัญระบบแลน (LAN)
  • รับแก้ไขปัญหาระบบ Fiber Optic
  • รับออกแบบระบบเน็ตเวิร์คและติดตั้ง
  • รับวางระบบ Internet load balance (Backup link)
  • รับวางระบบ Fiber optic เดินสาย LAN ภายใน-นอกอาคาร
  • รับเช็คจุดสายแลน พร้อมทำ Maker และ Network Diagram
  • รับวางระบบ VPN Branch Network เชื่อมต่อกันระหว่างสาขา

Visitors: 46,552