Firewall & Mail Server

Firewall คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ Firewall มีอะไรบ้าง

     บ้านถ้าไม่มีรั้วให้รอบปิดขอบให้สนิท ก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจและความวิตกกังวลให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีจะมีโจรขโมยเข้ามาตอนไหน คอมพิวเตอร์ก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีรั้วไม่มีกำแพง เหล่าโจรและผู้ไม่ประสงค์ดีต่างๆ ก็อาจจะแอบย่องเข้ามาภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณได้เช่นกัน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับกำแพงด่านแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Firewall กันก่อนดีกว่าครับว่าคืออะไร และเจ้ากำแพงนี้มีประโยชน์มากขนาดไหน แล้วก็เตรียมเจาะกำแพงเพื่อมาทำความรู้จักกันเลยดีกว่า

Firewall คืออะไร

     Firewall คือ ระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์ (อ่านว่า ไฟร์วอลล์) ไม่ให้ถูกโจมตีจากผู้ไม่หวังดีหรือการสื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมถึงเครือข่าย LAN ด้วย ซึ่งในปัจจุบัน Firewall มีทั้งอุปกรณ์ที่เป็น Hardware และ Software

หน้าที่ของ Firewall มีอะไรบ้าง

     เมื่อเรามีระบบ Firewall ในเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เหมือนกับการสร้างกำแพงให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา และเหลือประตูทางเข้าไว้เป็นทางผ่านของข้อมูลต่างๆจากเครือข่ายอื่น และตรงประตูนั้นจะมียามคอยรักษาการณ์อยู่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบการเชื่อมต่อต่างๆให้เป็นไปตามกฏ ซึ่ง Firewall จะเป็นตัวกรองข้อมูลว่า ข้อมูลชนิดนี้คือ ใคร (Source) ตัวข้อมูลต้องการจะไปที่ไหน (Destination) และข้อมูลชิ้นนี้จะบริการอะไรหรือทำอะไร (Service/Port) ถ้ารู้สึกว่าข้อมูลไม่ปลอดภัยหรือมีความเสี่ยงที่จะมาทำความเสียหาย Firewall ก็จะทำหน้าที่กันไม่ให้ข้อมูลเข้าไปได้

ประโยชน์ของ Firewall

     เมื่อเราทราบแล้วว่า Firewall คืออะไร ลักษณะการทำงานเป็นแบบไหน ต่อมาเราจะมาพูดถึงประโยชน์ของเจ้าตัว Firewall กันต่อไปครับ ประโยชน์ของ Firewall ก็คือ ป้องกันว่าข้อมูลที่จะส่งผ่านนั้นมีความปลอดภัยหรือไม่โดยเปรียบเทียบกับกฏต่างๆที่ทางผู้ใช้งาน (administrator) ได้กำหนดไว้ หากไม่ผ่านกฎเพียงข้อเดียว Firewall ก็จะไม่ให้ผ่านเข้าไปเลย แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ใช้งานเองด้วย ถ้าหากข้อมูลไม่ปลอดภัยแต่ผู้ใช้งานอนุญาตให้ผ่านเข้ามาได้ Firewall ก็จะปล่อยเข้ามา

     เมื่อทุกคนสามารถเข้าถึงโลกอินเทอร์เน็ตกันได้มากขึ้น ก็เหมือนกับการไปอยู่ในโลกกว้าง เราอาจจะไม่รู้จักกับคนทุกคน เว็บไซต์ทุกเว็บไซต์ เพราะฉะนั้นเราควรที่จะสร้างกำแพงป้องกันตัวของเราเอาไว้สักนิด Firewall จึงเป็นด่านหน้าที่กรองผู้ไม่ประสงค์ดีได้ส่วนหนึ่ง เพื่อไม่ให้พวกนั้นสามารถเข้ามาในเครื่องคอมพิวเตอร์และสร้างความเสียหายได้นั่นเอง

Firewall ShareTech

    

 

LOAD BALANCER

WAN Load Balancer สามารถทำ WAN Load Balance ได้ทั้งขาเข้าและขาออก เพื่อให้เครือข่ายมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อย่างคุ้มค่า

Antivirus Filtering

มีระบบป้องกัน antivirus kaspersky ที่ช่วยให้การโหลดโปรแกรมหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยทุกเวลา

FLOW ANALYSIS

Flow Analysis เป็น Function ที่จะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบว่าพนักงานใช้งานอะไรกันอยู่ และช่วยในการหาปัญหาว่าอะไรทำให้การใช้งานอินเตอร์เน็ตช้า ซึ่งFunction ดังกล่าวจะช่วยผู้ดูแลระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

CONTENT RECORD

Content Record เป็นระบบในการเก็บ Log ตาม พ.ร.บ ปี 2550 สิ่งที่เก็บคือ Web, Mail, FTP, IM, MSN, Authentication, User Flow โดยมีระบบจัดเก็บได้มากว่า 90 วันตามข้อกำหนดของ พ.ร.บ ปี 2550

VPN

สามารถทำการเข้ารหัสข้อมูล โดยการทำ VPN(Virtual Private Network) ให้เกิดความปลอดภัยในการรับส่งข้อมูล และสามารถทำให้ผู้ใช้งานภายนอกรีโมตเข้ามาใช้งานภายในได้อย่างปลอดภัย ประเภท VPN ที่รองรับคือ IPSec, PPTP, SSL VPN

REPORT

Repoter เป็นรายการที่แสดงการใช้งานของพนักงานภายในและบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้งานระบบงานภายใน Office โดยรายงานจะแสดงอยู่ในรูปของกราฟที่เข้าใจง่ายและดูสวยงามเหมาะกับการทำรายงานส่งให้ผู้บริหาร

QOS

ช่วยควบคุมการใช้งานแบนด์วิดท์การใช้งานอินเทอร์เน็ตให้เหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร เพื่อให้มีการใช้งานแบนด์วิดท์อย่างเป็นสัดส่วนและตรงกับงานที่มีความสำคัญขององค์กรได้

URL FILTERING

URL Filtering สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของผู้ใช้งานให้อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสม เช่น กำหนดสิทธิ์กลุ่มผู้ใช้งานกับบริการที่อนุญาตให้ใช้งานได้ ควบคุมการเข้าใช้งานเว็บไซต์ที่ต้องห้ามหรือความเสี่ยง เป็นต้น

AP MANAGEMENT

สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ Access Point ที่เป็นของ ShareTech เอง และของ ZyXEL โดยที่สามารถแก้ไขค่าต่างๆบน AP ด้วย UTM และยังสามารถสร้าง Policy ของ Firewall ผูกติดกับ SSID ได้

CMS

CMS (Central Menegement System) สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ UTM firewall ของ Sharetech UTM ได้จากศูนย์กลางโดยไม่ตรงเดินทางหรือ remote เข้าไปแก้ไขที่สาขา

 

 

 


  Mail Server ShareTech

     ShareTech Mail เป็นเมล์เซิฟเวอร์สำเร็จรูปที่พร้อมใช้งานได้เลย เหมาะสำหรับองค์กรที่มีขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่(SME) สามารถใช้งานเป็นเมล์เซิฟเวอร์ภายในองค์กร เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการรับส่งอีเมล์ขององค์กร อีกทั้งยังสามารถที่จะควบคุมระบบอีเมล์ได้อย่างสะดวกและง่ายโดยผ่านเว็บบราวเซอร์ และ smart phone โดยมีทีมงานที่มีความรู้ความชำนาญ และประสบการณ์สูง ในการให้บริการแก้ไขปัญหาในการใช้งาน และมีการ update firmware ที่ทันสมัยพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานใหม่ ๆ ตลอดเวลา รวมถึงอุปกรณ์ hardware ภายในระบบ ถ้ามีปัญหาในการใช้งานหรืออุปกรณ์เสียในการใช้งานปกติ ทางเรามีบริการเปลี่ยนตัวใหม่ทันทีตามเงือนไขประกัน MA ตัวอุปกรณ์

ลักษณะเด่นของการใช้งาน ShareTech Mail Server

1.ShareTech Mail Server รองรับทั้ง Single Domain และ Multiple Domain ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของแต่ละรุ่น
2.สามารถกำหนด Quota ของการรับ-ส่งเมล์ได้
3.มีระบบ Authentication ก่อนการรับ-ส่งเมล์ เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกมาลักลอบใช้ Mail Server เป็นหลักฐานในการส่งไปหาผู้อื่น
4.มีเมล์แจ้งเตือนเมื่อเนื้อที่ในการเก็บเมล์ (Mail Box) ของแต่ละบุคคลใกล้เต็ม
5.ถ้ามีการส่ง Attach File ใหญ่เกินกว่าที่ระบบกำหนดไว้ระบบจะแปลง Attach File เป็น Link ให้ใช้ HTTP download แทนเพื่อลด Bandwidth ในการรับ-ส่งเมล์
6.มีระบบ Forward Mail เมล์ทั้งรายบุคคลและ Domain
7.มีระบบป้องกันทั้ง Spam และ Virus ที่มากับเมล์ ซึ่งในส่วนของไวรัส Software มี option สำหรับ Kespersky gateway สามารถป้องกัน Virus Ransomware ได้เต็มประสิทธิภาพ
8.มีระบบกักเก็บเพื่อตรวจสอบเมล์ (Mail Audit) เพื่อความปลอดภัยจากสแปมเมล์และการส่งข้อมูลที่ไม่เหมาะสมให้บุคคลภายนอกองค์กร
9.มีระบบรายงานการรับ-ส่งเมล์ โดยดูได้ทางหน้าจอและส่งผ่านทางเมล์
10.มีระบบจัดเก็บการรับ-ส่งเมล์ (Mail Record) ซึ่งจะเก็บเมล์ที่มีการรับ-ส่งไว้เพื่อสามารถนำมาใช้ใหม่ได้เมื่อเกิดเมล์เสียหาย
11.มีระบบเว็บเมล์ Webmail เพื่อให้สามารถรับ-ส่งเมล์จากภายนอกองค์กรสามารถใช้ได้ทั้ง Shared Contact , Cloud HDD
12.มีระบบ High Availability เพื่อให้เมล์ทำงานได้ตลอด 24 ช.ม
13.การบริหารจัดการทั้งหมดผ่าน Web Browser
14.มี Mail Apps บน Smartphone ทั้ง IOS, Android

Visitors: 47,519