บริการ


  • รับออกแบบระบบ ติดตั้ง เขียนโปรแกรมSpare Part Stock Management ปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตมีการเติมโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงต้นทุนที่เพิ่มขึ้น...

  • สินค้าคงคลังมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความสมดุลในซัพพลายเชน เพื่อให้ระดับสินค้าคงคลังต่ำสุด โดยไม่กระทบต่อระดับการให้บริการ โดยปัจจัยนำเข้าของกระบวนการผลิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งคื...

  • ระบบที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการผลิตโดยแสดงผลสถานะ การผลิตให้สามารถมองเห็นแบบ Realtime ทั้งในส่วนของการนับจำนวน เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่วางแผนไว้ หรือการแสดงผลข้...

  • Firewall คืออะไร ทำหน้าที่อะไร ประโยชน์ของ Firewall มีอะไรบ้าง บ้านถ้าไม่มีรั้วให้รอบปิดขอบให้สนิท ก็อาจจะสร้างความไม่สบายใจและความวิตกกังวลให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้ ไม่รู้ว่าวันดีคื...

  • ให้บริการรับติดตั้ง ดูแล แก้ปัญหาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลระบบ Server แบบรายเดือน รายปี หรือตรวจสอบรายครั้ง โดยใช้งบประมาณที่คุ้มค่า แต่ได้ระบบที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ รั...

  • Bitdefender เป็นซอฟต์แวร์แอนตี้ไวรัสชื่อดังที่โดดเด่นด้านคะแนนการตรวจจับไวรัสมาโดยตลอด ถ้าใครติดตามเรื่องผลการทดสอบแอนตี้ไวรัสจากเว็บไซต์ AV-Test มาบ้าง ก็คงพอทราบว่า Bitdefend...

  • รับติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด CCTV ภายใน-นอกอาคาร ระบบกล้องวงจรปิด Hikvision Analog System ประกอบด้วยกล้องหลากหลายรูปแบบออกแบบมาให้มีความคงทนต่อสภาพอากาศ ทนความร้อน ทนน้ำฝน และฝุ่นต...
Visitors: 47,518