ติดต่อเรา

      HHL INTERTRADE  เอช. เอช. แอล. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้ดำเนินการขยายธุรกิจให้บริการด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) แบบครบวงจรให้กับลูกค้า โดยเน้นการบริการแบบ service mind และคำนึงถึงตัวสินค้าหรือซอฟต์แวร์ที่เราจะทำออกมาจะต้องตรงกับความต้องการกับลูกค้าเป็นหลัก โดยบริษัทให้บริการทางด้าน

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 18,082